Koploperproject Noordwwest Friesland afgerond, maar nog niet klaar

Persbericht

Franeker, 23 september 2021

In oktober 2020 ging een nieuw Koploperproject van start, met 12 vooruitstrevende bedrijven, voornamelijk uit Waadhoeke, en de gemeente Waadhoeke. Deze 13 deelnemers zijn samen aan de slag gegaan om nog duurzamer te ondernemen. Maandag 20 september was de afsluiting van het project. Duidelijk werd dat er al veel gebeurd is, maar er zijn ook nog mooie plannen.

 

Wat is het koploperproject?

Via het project kregen de deelnemers kennis, tools en een netwerk om duurzamer te gaan ondernemen. Zo is er een nulmeting uitgevoerd in elk bedrijf, zodat de deelnemer precies wist wat er goed ging en wat er nog verbeterd kon worden. De bedrijven hebben zelf een actieplan opgesteld voor verdere verduurzaming. In een aantal (deels digitale) bijeenkomsten deelden de deelnemers hun ervaringen. Zo leren de bedrijven van elkaar, breiden ze hun netwerk uit en ontstaan nieuwe samenwerkingen.

 

De toekomst van ons energiesysteem

Vaak wordt een Koploperproject afgesloten met een symposium, waarbij andere ondernemers uit de regio en belangstellenden ook van harte welkom zijn. Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst op kleine schaal plaats in Loft in Boksum. Tijdens de bijeenkomst gaf prof. dr. Maarten Steinbuch via een onlineverbinding de lezing “De toekomst van ons energiesysteem”. Maarten Steinbuch is wetenschapper en ondernemer. In de lezing ging hij onder meer in op de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame mobiliteit.

Zijn visie? Het korte antwoord: “het energiesysteem van de toekomst is grotendeels elektrisch en slim. Oplossingen zijn al ruimschoots voorhanden, maar we moeten nu wel doorpakken. Zowel voor het klimaat als om circulair te worden.” De lezing kan worden teruggekeken via deze link.

 

Mooie resultaten en mooie plannen 

Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst hielden alle deelnemende bedrijven een pitch. In maximaal 5 minuten vertelden ze wat het Koploperproject voor hun bedrijf heeft opgeleverd, welke concrete stappen er al gezet zijn en wat ze nog van plan waren te gaan doen. Een paar voorbeelden: de aanleg van zonnepanelen, het aanschaffen van elektrische voertuigen, maar ook het aangaan van gesprekken met leveranciers over het circulair maken van de producten.

De deelnemers ontdekten dat ook in hun eigen organisaties al veel kennis en nuttige ideeën aanwezig waren. Daarnaast deden zij veel inspiratie bij elkaar op; ook in de toekomst willen ze van elkaar blijven leren.

 

Wethouder Jan Dijkstra (Waadhoeke) reikt Koplopersprijs uit. (Foto: Ubbo Posthuma)

 

Koploperprijs

Lamb Weston Meijer is verkozen tot winnaar van de Koploperprijs. Volgens de jury stak dit bedrijf er bovenuit vanwege de integrale en structurele aanpak van duurzaam ondernemen, waarbij onder meer de sustainable development goals (SDG’s) leidend zijn.

 

Deelnemers in de krant

In de komende weken komt er per deelnemer een artikel in de lokale kranten. Hierin vertellen de bedrijven wat het Koploperproject hen heeft gebracht. Ook geven ze tips en proberen ze andere bedrijven te inspireren ook aan de slag te gaan met het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

 

Deze deelnemers deden mee aan dit koploperproject: 

 • Buwalda Multiservice, Franeker
 • Expert Meijer Groep, Sint Annaparochie
 • Foox Groothandel, Franeker
 • Gemeente Waadhoeke, Franeker
 • LambWeston Oosterbierum
 • Levo, Franeker
 • Lont, Sint Annaparochie
 • Rinsma, Berlikum
 • Rondaan, Berlikum
 • Royal Steensma, Franeker
 • Westra, Franeker
 • WMR, Rinsumageast
 • Zijlstra Beroepskleding, Franeker

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de redactie:

Dit is een gezamenlijk persbericht namens alle deelnemers aan het koploperproject Noordwest Friesland.

 

Over het Koploperproject:

Het Koploperproject richt zich op vooruitstrevende bedrijven en andere organisaties met een omvang van minimaal 10 medewerkers. Via het project krijgen de deelnemers kennis, tools en een netwerk om duurzamer te gaan ondernemen. Onderdelen van het project zijn een degelijke nulmeting, zodat de deelnemer precies weet wat er al goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden, evenals een praktisch actieplan, waarmee duurzaam ondernemen een structureel verbeterproces wordt. De uitkomsten en plannen worden gedeeld in een aantal bijeenkomsten. Zo leren de bedrijven van elkaar, breiden ze hun netwerk uit en ontstaan nieuwe samenwerkingen. In de afgelopen jaren deden al zo’n 400 bedrijven mee aan een Koploperproject, vooral in Noord-Nederland.

De deelnemers worden begeleid door drie ervaren adviseurs, Marije Boersma van Ekwadraat, Marlies Ballemans van Ballemans Advies en Jaap de Vries van DZyzzion.

 

Meer informatie: