Afsluiting Koploperproject Noordwest Friesland

Sinds oktober 2020 doen we als Rinsma Scania mee aan het koplopersproject. Samen met 11 andere vooruitstrevende bedrijven en de Gemeente Waadhoeke aan de slag gaan met het verduurzamen van ons bedrijf. 1 december 2021 beantwoordde Remko van Keulen (directeur Rinsma Berltsum) 5 vragen over dit koplopersproject. De antwoorden zijn te lezen in onderstaand artikel. 

Koploper Rinsma Scania Berlikum - Gemeente waadhoeke

Koplopersproject

In oktober 2020 ging een nieuw Koploperproject van start. Een project met 12 vooruitstrevende bedrijven, voornamelijk uit de gemeente Waadhoeke. Deze 12 deelnemers zijn samen aan de slag gegaan om nog duurzamer te gaan ondernemen. Maandag 20 september 2021 was de afsluiting van het project. Duidelijk werd dat er al veel gebeurd is, maar er staan nog veel meer mooie plannen op de rol!

 

Wat is het koplopersproject?

Via het project krijgen de deelnemers kennis, tools en een netwerk om duurzamer te gaan ondernemen. Zo is er een 0-meting uitgevoerd bij elk bedrijf, zodat de deelnemer precies wist wat er goed ging en wat er nog verbetert kon worden. De bedrijven stelden zelf een actieplan op voor verdere verduurzaming. In een aantal (deels digitale) bijeenkomsten, deelden de deelnemers hun ervaringen. Zo leren de bedrijven van elkaar, breiden ze hun netwerk uit en ontstaan er nieuwe samenwerkingen.

 

De toekomst van ons energiesysteem

Normaal gesproken wordt een Koploperproject afgesloten met een symposium, waarbij andere ondernemers uit de regio en belangstellenden ook van harte welkom zijn. Maar vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst deze keer op kleine schaal plaats in Loft in Boksum. Tijdens de bijeenkomst gaf prof. dr. Maarten Steinbuch via een onlineverbinding de lezing: “De toekomst van ons energiesysteem”. Maarten Steinbuch is wetenschapper en ondernemer. In de lezing ging hij onder meer in op de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame mobiliteit en sprak hij zijn visie uit.

Het energiesysteem van de toekomst is grotendeels elektrisch en slim. Oplossingen zijn al ruimschoots voorhanden, maar we moeten nu wel doorpakken. Zowel voor het klimaat als om circulair te worden.” - Maarten Steinbuch

De lezing kan worden teruggekeken via deze https://www.youtube.com/watch?v=ytfcY6ZbSHg

 

Mooie resultaten en mooie plannen

Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst hielden alle deelnemende bedrijven een pitch. In maximaal 5 minuten vertelden ze wat het Koploperproject voor hun bedrijf heeft opgeleverd, welke concrete stappen er al zijn gezet en wat ze nog van plan waren te gaan doen. Een paar voorbeelden: de aanleg van zonnepanelen, het aanschaffen van elektrische voertuigen, maar ook het aangaan van gesprekken met leveranciers over het circulair maken van de producten.

De deelnemers ontdekten dat ook in hun eigen organisaties al veel kennis en nuttige ideeën aanwezig waren. Daarnaast deden zij veel inspiratie bij elkaar op. Over één ding waren ze het dan ook unaniem eens: in de toekomst willen we van elkaar blijven leren!

 

Wat de toekomst betreft?

Scania Rinsma gaat proberen de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen dan nu al het geval is. Zo hebben we al een doelstelling gemaakt van 15% CO2 reductie per jaar!

 

Duurzaamheid voorop!

De visie van Scania op transport stelt ons in staat koolstofarme oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen zijn gebaseerd op 3 hoekstenen: alternatieve brandstoffenefficiënter energiegebruik en slimmer transport. We leggen ze hieronder verder uit!

 

Alternatieve brandstoffen

Scania biedt het breedste scala aan rijklare al dan niet hybride of elektrische oplossingen. Motoren die op gas, bio-ethanol en HVO (blauwe diesel) lopen en die allen voldoen aan de Euro-6 eisen.

 

Efficiënter energiegebruik

De Euro-6 motoren van Scania zijn zuinig, verminderen de uitstoot en leveren betere prestaties. Daarnaast hebben we een hybride conceptvoertuig ontwikkeld, die de CO2-uitstoot met maar liefst 92% kan verminderen!

 

Slimmer transport

Een uniek hulpmiddel van Scania is Fleet Composer. Met Fleet Composer kan het rendement van elk wagenpark worden geoptimaliseerd door de juiste keuze van alternatieve brandstoffen. 

 

Verder zijn we bij Scania Rinsma druk bezig met de duurzaamheid binnen onze vestigingen in Berlikum en Drachten. We bespreken een aantal voorbeelden:

 

Huurauto

De chauffeursauto's van onze vestigingen zijn of worden nog vervangen door elektrische auto's. Daarnaast rijden onze servicebussen en overige voertuigen inmiddels op 100% HVO (blauwe diesel). Dit alleen al zorgt voor 89% CO2 reductie!

 

Zonnepanelen

Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in 434 zonnepanelen voor onze vestiging in Drachten. Na de plaatsing afgelopen zomer, wekken de zonnepanelen 180.000 kilowatt stroom per jaar op. 

 

Verlichting

Zowel in onze vestiging in Drachten als in Berlikum is dit jaar alle tl-verlichting verwijderd. Al deze verlichting is vervangen door LED-verlichting, waardoor er bespaard wordt op energie.

 

Kantoren in Drachten

Ook in onze kantoren bij onze vestiging in Drachten is het een en ander gebeurd wat betreft duurzaamheid. In al onze kantoren zijn de CV-ketels vervangen door warmtepompen. 

 

Kantine

Ook in de kantine is de duurzaamheid verder ingevoerd. Zo gebruiken we in de kantine alleen nog maar stenen kopjes, bekers van karton en zijn de plastic roerstaafjes vervangen door roerstaafjes van bamboe. 

In 2022 gaan we proberen nog meer te verduurzamen. Alles zodat onze kinderen straks kunnen opgroeien en leven in een groenere wereld!