Dit is Rinsma

De zaak is eigenlijk begonnen in 1917 toen Wob Rinsma met financiële hulp van zijn werkgever Boelstra, boer uit Oudebildtdijk een melkrit aannam van Oudebildtdijk naar zuivelfabriek van de N.V Lijempf te Berlikum. Een klein waagstuk voor iemand zonder geld maar geldt dat niet voor de start van elke jonge ondernemer?. Die melkrit werd uiteraard uitgevoerd met paard en wagen.

Na een jaar hier actief mee geweest te zijn werd de boerderij tegenover de fabriek gekocht. Er kwamen al gauw meer melkritten, dus meer paarden en wagens. Na de oorlog van 1914-1918 verschenen de eerste vrachtauto`s. En hoe kon het ook anders het bedrijf van Wopke Rinsma moest wel volgen ondanks het feit dat hij in hart en nieren een “paardenman “was.

Er werden vrachtauto’s aangeschaft zodat de melk verder weggehaald kon worden. De eerste was een T Ford, later kwam er ook een Chevrolet. Gelukkig bleek de oudste zoon Willem Rinsma goed is staat de ontwikkeling van het bedrijf te volgen en zorgde voor de nodige wettelijke vestigingseis documenten.

In 1933 werd via Leeuwarder Autobedrijf een Diamond T aangeschaft, een wagen met hydraulische remmen! Deze wagen is vele jaren later gerestaureerd en nog steeds in het bedrijf aanwezig. De diamond T deed het goed met als gevolg dat er in de loop van de dertiger jaren nog een 4 tal van werden aangeschaft.

Importeur was Beers N.V te den Haag. De relatie met dit bedrijf dateert dus van 1933 en bestaat nog steeds zij het in een andere vorm. Importeur Beers is later overgenomen de Scania fabriek. In april 2009 werd er door Scania aandacht besteed aan het 75 jarig samenwerkingsverband.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de zaak weer uit tot een 12 tal trucks met opleggers of aanhangwagens. Het uit de oorlog overgebleven materiaal werd aangevuld en vervangen, eerst door alles wat er maar te koop was. Zo ontstond een zeer gevarieerd wagenpark bestaande uit Ferderal, White, Büssing,en later ook Scania Vabis.

Inmiddels was het bedrijf overgedragen aan zijn zoons Willem en Henderik Rinsma. Tevens kwam er geleidelijk een verandering in de aard van het bedrijf. Oorzaak was de overname van de zuivel fabriek lijemph door de CCF in Leeuwarden. Hierdoor viel een groot gedeelte van het transport weg en moest worden omgezien naar andere mogelijkheden. Deze dienden zich aan in de vorm van reparatie voor derden, en zo zijn wij begonnen met reparatie en onderhoud van onder andere diverse Scania`s.

Toen in de praktijk bleek dat zowel cliënten als mede het reparatie bedrijf goed tevreden waren met deze gang van zaken kwamen er steeds meer transportbedrijven uit de omtrek hierheen voor service en reparatie. Dit werd tevens in de hand gewerkt daar Henderik Rinsma technisch zeer begaafd bleek. De Scania dealer Engelsma en Wijnia uit Franeker gingen verhuizen naar Leeuwarden en verruilden het dealer schap van Scania voor GMC. Een en ander paste mooi in elkaar. Transportbedrijf en garagebedrijf gingen voortaan naast elkaar verder.

In de jaren 1956-1959 kwam het garage bedrijf echt op gang vanaf deze periode werden de eerste scania`s door Rinsma verkocht. Het transportbedrijf werd van steeds minder betekenis tenslotte werden de laatste eigen vrachtauto`s verkocht en ging het bedrijf verder als dealer van Scania. Daarnaast werden Wolseley en Riley personen auto`s verkocht.

Dit laatste dealerschap is in 1970 vervangen door Alfa Romeo, dit werd mede veroorzaakt daar Henderik Rinsma een enthousiast Alfa gebruiker was. De verkopen liepen zeer voorspoedig waardoor werkplaats aangepast diende te worden.

In 1978 is in Berlikum nieuwbouw gerealiseerd voor wat betreft het werkplaats gedeelte. Een moderne garage volgens het poorten systeem met twee kuilen waarvan een ten behoeve smeren en de andere ten behoeve van de toen geïntroduceerde verplichte A.P.K keuring.

Tevens kwam er aparte schade herstel afdeling met richtbank in combinatie met inductie apparatuur een voor deze tijd een zeer revolutionaire ontwikkeling. Omdat wij ook de klanten in het oostelijk deel van het Friese verzorgingsgebied  beter van dienst wilden zijn werd in1981 in Drachten aan het Tussendiepen een tweede vestiging geopend. Dit betrof een bestaand pand aan het tussendiepen wat aangepast werd om garage activiteiten te kunnen uitvoeren.

Marten De Vries werd daar de verantwoordelijke man,welke als monteur in onze vestiging was begonnen. Onder zijn leiding is Drachten tot een volwaardige Scania vestiging geworden. In een later stadium zijn werkplaats en magazijn nog aangepast en uitgebreid.

Intussen had Henderik Rinsma in 1986 vanwege zijn leeftijd de algehele leiding overgedragen aan Simon Boersma voor zowel de onderneming in Berllikum als de vestiging te Drachten. Deze was vanaf 1968 in dienst en verantwoordelijk voor de verkoop van bedrijfswagens. Voor verkoop werd een nieuwe persoon aangesteld in de persoon van Sipke Visser.

Het kantoor in Berlikum voldeed niet maar aan de eisen ,bestaande gedeelte werd afgebroken en nieuwbouw kwam er voor in de plaats. We spreken over 1994. Na een sterke groei van activiteiten in regio Drachten is nieuwbouw gepleegd op het nieuwe industrie terrein A-Zeven. Dit werd mede ingegeven en veroorzaakt vanwege het doortrekken van de Drachtstervaart waardoor bereikbaarheid van ons pand aan het Tussendiepen problematisch werd.

Een prachtig pand volgens de nieuwste  eisen voorzien van 10 poorten,aparte A.P.K keuringsstraat richtbank werd gerealiseerd op een ruime locatie van 32000 vierkante meter. Deze vestiging werd feestelijk in gebruik genomen op 28  september 2003 met aansluitend open dag. We kunnen rustig spreken van een mijlpaal in het bestaan van Rinsma B.V. De openings handeling werd verricht door door Hendrik Rinsma in het bijzijn van zijn dochter Jantsje .

In 2010 is mede oprichter Hendrik Rinsma overleden en werd op indrukwekkende wijze afscheid van deze voor ons bedrijf van grote invloed geweest zijnde persoon. Intussen was de Simon Boersma na 47 jaar in dienst te zijn geweest eerst als verkoper en later als directeur  aan beurt om opgevolgd te worden.

Deze is in 2015 opgevolgd door Remko van Keulen ,welke nu de dagelijkse leiding heeft overgenomen. In 2019 zijn wij gestopt met Alfa Romeo.