Dit is Rinsma

Benieuwd naar de geschiedenis van Rinsma Scania? Wij vertellen het u hier.

 

In het jaar 1917 nam Wopke Rinsma een melkrit aan van de Oudebildtdijk naar de zuivelfabriek van N.V. Lijempf in Berlikum. Dit was een gok voor iemand zonder geld, aangezien Wopke deze melkrit alleen kon aannemen met financiële hulp van zijn werkgever destijds, de heer Boelstra die boer was. Zo'n melkrit kon immers alleen uitgevoerd worden met paard en wagen. Gelukkig bleek de gok die Wopke nam zich al gauw uit te betalen.

De jaren daarna

Na een jaar van diverse melkritten werd de boerderij tegenover de melkfabriek gekocht. Zodoende kwamen er al gauw meer melkritten. Uiteraard waren daar meer paarden en wagens voor nodig, die na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werden vervangen door de eerste vrachtauto`s. Ondanks dat Wopke Rinsma een paardenman in hart en nieren was, ging hij mee in deze verandering en zo kon de melk ook uit verdere omstreken gehaald worden. 

De eerste vrachtwagen was een T-Ford, die later plaatsmaakte voor een Chevrolet. In 1933 werd er een Diamond T aangeschaft. Een grote stap, want dit was een vrachtwagen met hydraulische remmen. Deze vrachtwagen bleek van grote waarde met als gevolg dat er in de loop van de jaren '30 nog een viertal van deze Diamonds werden aangeschaft. 

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de zaak verder uit met 12 trucks met opleggers of aanhangwagens. Het uit de oorlog overgebleven materiaal werd aangevuld en vervangen, eerst door alles wat er maar te koop was. Zo ontstond een zeer gevarieerd wagenpark bestaande uit  merken als Federal, White, Büssing en later ook Scania Vabis.

De importeur was Beers N.V uit Den Haag. De relatie van Rinsma Scania met dit bedrijf dateert van 1933 en bestaat nog steeds zij het in een andere vorm. Importeur Beers is later overgenomen de Scania fabriek. In april 2009 werd er door Scania aandacht besteed aan het 75 jarig samenwerkingsverband.

 

 

 

`

Van melkrit tot reparatie en onderhoud

Inmiddels was het bedrijf wat Wopke had opgericht, overgedragen aan zijn zoons Willem en Hendrik Rinsma. Tevens kwam er geleidelijk een verandering in de aard van het bedrijf. Oorzaak was de overname van de zuivel fabriek Lijemph door de CCF in Leeuwarden. Hierdoor viel een groot gedeelte van het transport weg en moest er gekeken worden naar andere mogelijkheden. Deze dienden zich aan in de vorm van reparatie voor derden. Op deze manier is Rinsma Scania begonnen met reparatie en het onderhoud van onder andere diverse Scania`s.

Dit bleek een goede zet te zijn. Klanten waren tevreden met deze gang van zaken en zodoende kwamen er steeds meer transportbedrijven uit de omgeving naar Berlikum voor service en reparatie. Dit werd tevens in de hand gewerkt door Hendrik Rinsma, die technisch zeer begaafd bleek.

Modernisaties

Tijden veranderen en maken plaats voor nieuwe technische ontwikkelingen. Zodoende is in 1978 in Berlikum nieuwbouw gerealiseerd wat betreft de werkplaats. Er was behoefte aan een moderne garage volgens het poortensysteem. Een systeem met twee kuilen waarvan er één gebruikt kon worden voor het smeren en de andere van de nieuw geïntroduceerde en verplichte A.P.K. keuring. Daarnaast kwam er een aparte schadeherstelafdeling met onder andere een richtbank, gecombineerd met inductie apparatuur. Dit was destijds een zeer revolutionaire ontwikkeling. 

Een aantal decennia later voldeed ook het kantoor in Berlikum niet meer aan de eisen. Daarom werd in 1994 besloten het bestaande gedeelte af te breken en dit opnieuw op te bouwen.

 

 

 

 

De vestiging in Drachten

Omdat wij ook de klanten in het oostelijk deel van het Friese verzorgingsgebied beter van dienst wilden zijn, werd in 1981 een tweede vestiging van Rinsma Scania geopend. Dit betrof een bestaand pand in Drachten aan het Tussendiepen, welke werd aangepast om garage werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bij deze vestiging werd Marten de Vries de verantwoordelijke man. Als monteur begon Marten zijn loopbaan in de vestiging in Berlikum en onder zijn leiding groeide de vestiging in Drachten uit tot een volwaardige Scania vestiging. Net als in de vestiging in Berlikum, zijn ook in Drachten de werkplaats en het magazijn in een later stadium nog uitgebreid en aangepast om aan de nieuwe (technische) ontwikkelingen en richtlijnen te voldoen. 

Na een sterke groei van activiteiten in de regio Drachten, werd ook daar besloten om het bedrijf te vernieuwen. Dit gebeurde op een nieuwe locatie, het industrieterrein A-Zeven. Het splinternieuwe gebouw wat voldeed aan de nieuwste eisen, werd daarnaast voorzien van 10 poorten, een aparte A.P.K keuringsstraat en er werd een richtbank gerealiseerd op een ruime locatie van 32.000 m2. Een mijlpaal in het bestaan van Rinsma B.V.!

Wisseling van de wacht

In 1986 droeg Hendrik Rinsma, vanwege zijn leeftijd, de algehele leiding over aan Simon Boersma. Dit gold voor zowel de onderneming in Berllikum als de vestiging te Drachten. De heer Boersma was al in dienst sinds 1968 en was destijds verantwoordelijk voor de verkoop van bedrijfswagens. Met deze wisseling van de wacht werd er ook een nieuwe persoon aangesteld voor de verkoop van de Scania's: Sipke Visser. 

Na 47 jaar in dienst te zijn geweest eerst als verkoper en later als directeur, werd de heer Boersma opgevolgd door Remko van Keulen. De heer van Keulen had zijn verdienste geleverd bij de vestiging in Zwolle en in 2015 nam hij de dagelijkse leiding over bij de 2 vestigingen van Rinsma Scania. 

Vier jaar daarna, in 2019, werd het dealerschap met Alfa Romeo stop gezet, waardoor Rinsma Scania zich tegenwoordig alleen nog richt op de verkoop en het onderhoud van Scania vrachtwagens. 

In 2010 overleed mede oprichter Hendrik Rinsma en werd er op indrukwekkende wijze afscheid van hem genomen.