Duurzaamheid

Scania heeft een duidelijke visie op duurzaamheid in de transportsector. Dankzij deze visie kunnen wij koolstofarme oplossingen ontwikkelen. Deze oplossingen zijn gebaseerd op 3 hoekstenen: alternatieve brandstoffen, efficiënter energiegebruik en slimmer transport. Wij brengen deze elementen ook bij Scania Rinsma in de praktijk.

Duurzaamheid in de werkplaats

In onze werkplaats leiden we mensen op om te kunnen werken aan de voertuigen van de toekomst. Zo is onze werkplaats in Drachten sinds 2022 gecertificeerd als elektrische werkplaats. Werken aan elektrische voertuigen vergt speciale expertise en voorzorgsmaatregelen. Ook werken we aan het implementeren van nieuwe, milieuvriendelijkere brandstoffen zoals CBG, LBG en hybride. Ook wordt op beide werkplaatsen het verouderde gaskachelsysteem vervangen door elektrische heaters.

Duurzaamheid in ons kantoor

Ook buiten de werkplaats zitten we niet stil. Zo hebben we geïnvesteerd in 434 zonnepanelen voor onze vestiging in Drachten die jaarlijks 180.000 kilowatt stroom per jaar opwekken. Ook zijn in al onze kantoren zijn de CV-ketels vervangen door warmtepompen. En de kantine kon natuurlijk niet achterblijven. Zo gebruiken we hier nu alleen nog stenen kopjes, bekers van karton en zijn de plastic roerstaafjes vervangen door roerstaafjes van bamboe. Zowel in onze vestiging in Drachten als in Berlikum is dit jaar alle tl-verlichting verwijderd. Al deze verlichting is vervangen door LED-verlichting, waardoor er bespaard wordt op energie.

Duurzaamheid op de weg

De chauffeursauto's van onze vestigingen worden stap voor stap vervangen door elektrische voertuigen. Ook rijden onze servicebussen en andere voertuigen inmiddels op 100% HVO (blauwe diesel). Dit alleen al zorgt voor 89% CO2 reductie!

Duurzaamheid bij Scania

Ook het merk Scania is altijd bezig met het verduurzamen van de producten.

 

Alternatieve brandstoffen

Scania biedt het breedste scala aan rijklare al dan niet hybride of elektrische oplossingen. Motoren die op gas, bio-ethanol en HVO (blauwe diesel) lopen en die allen voldoen aan de Euro-6 eisen. Een uniek hulpmiddel van Scania is Fleet Composer. Met Fleet Composer kan het rendement van elk wagenpark worden geoptimaliseerd door de juiste keuze van alternatieve brandstoffen.

Efficiënter energiegebruik

De Euro-6 motoren van Scania zijn zuinig, verminderen de uitstoot en leveren betere prestaties. Daarnaast hebben we een hybride conceptvoertuig ontwikkeld, die de CO2-uitstoot met maar liefst 92% kan verminderen!

Het koplopersproject

In oktober 2020 ging een nieuw Koploperproject van start. Een project met 12 vooruitstrevende bedrijven, voornamelijk uit de gemeente Waadhoeke. Deze 12 deelnemers zijn samen aan de slag gegaan om nog duurzamer te gaan ondernemen. Via het project kregen deelnemers kennis, tools en een netwerk om duurzamer te gaan ondernemen. Wilt u meer weten over het koplopersproject en hoe wij hieraan hebben deelgenomen? Lees verder in het nieuwsbericht.

                                                                                                                               

In 2022 gaan we zeker nog verder met verduurzamen. Alles zodat onze kinderen straks kunnen opgroeien en leven in een groenere wereld!

 

Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. 

De doelen zijn:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken